Ethische Code ABvC

In Engeland en Amerika is counselling volledig geïntegreerd in de psychosociale hulpverlening.
Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Ook in Nederland geniet counselling steeds meer bekendheid. Counselling wordt inmiddels vaak ingezet ter ondersteuning van reguliere trajecten in de gezondheidszorg.

Om de professionaliteit van het beroep Counsellor verder te vergroten, werd in 1997 de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) opgericht. Inmiddels telt de beroepsvereniging ruim 800 leden.

Enkele jaren geleden heeft de ABvC als speerpunt voor haar beleid “het op de kaart zetten van counselling” tot haar prioriteit gemaakt, en daarmee de professionalisering van de counsellor. Dat proces gaat hand in hand; immers de beroepsvereniging kan alleen dan voor kwalitatieve hulpverlening garant staan indien de counsellors die daarbij zijn aangesloten aan de eisen en kwaliteiten voldoen om de cliënt op professionele en effectieve wijze te ondersteunen en begeleiden. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor.

De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk.

Ik sta bij de ABvC ingeschreven als aspirant-lid. De gedragscode kan hier bekeken worden en het klachtenreglement hier.